შპს „აგროტექნიკა 2016“ დაარსდა 2016 წლის 27 სექტემბერს.

მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის იმპორტ-რეალიზაციას საქართველოში, რომელთა არჩევანიც საკმაოდ მრავალფეროვანია